PENGURUSAN

BIDANG TUGAS PEMBANTU MAKMAL C17:
TUGAS HARIAN:(Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap makmal sains Biologi,Kimia dan Fizik :

1. Membuka pintu dan tingkap makmal  pada awal persekolahan.
2. Memastikan makmal dalam keadaan bersih,ceria dan selamat untuk di gunakan.
3. Menyediakan alat radas/bahan seperti yang di kehendaki oleh pensyarah atau pelatih.
4. Memastikan  semua alat radas berfungsi dan bahan boleh di gunakan sebelum kerja-kerja amali.
5. Memelihara haiwan/tumbuhan yang diperlukan untuk amali.
6. Melaksanakan semua langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan / bahan sains.
7. Mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku sebarang kecemasan seperti kebakaran atau kecederaan.
8. Membersih,menyimpan peralatan/bahan setelah selesai  sesi amali.
9. Memastikan semua tindakan berikut diambil selepas sesi amali terakhir pada setiap hari :
v Membersih meja,papan tulis,sinki dan lantai.
v Menutup bekalan gas,paip air dan suis elektrik.
v Menutup tingkap dan kunci bilik makmal.
v Menyimpan kunci peralatan dan makmal di tempat yang di arahkan oleh ketua jabatan.
v Mengambil tindakan sewajarnya dan melaporkan dengan segera sebarang kerosakan atau kehilangan kepada pensyarah penyenggara atau juru teknik.
10.Memeriksa dan menyenggara kemudahan makmal sains termasuk perabot,bekalan gas,air dan elektrik.
11.Mengawas dan membantu pelatih mendapatkan peralatan/bahan semasa amali di jalankan.
12.Mematuhi prosedur kerja kualiti teras pengendalian makmal  pengajaran & pembelajaran (BPG-PPK-PT22).
13.Memastikan segala kelengkapan makmal berada dalam keadaan bersih dan selamat diguna pakai.

14.Membuat semakan stok setiap enam bulan sekali.
15.Mengurus,memeriksa peralatan/bahan yang baru di beli/terima samada memenuhi kuatiti dan mengikut spesifikasi ataupun tidak.
16.Menyusun peralatan/bahan sains dengan selamat dan bersistem.
17.Memastikan kit pertolongan cemas lengkap dan alat pencegah kebakaran boleh berfungsi.
18.Menyemak dan melaporkan bahan/peralatan telah luput tarikh untuk di ambil tindakan.
19.Menyemak dan mengemas kini rekod pengurusan makmal seperti :
·        LAM-PT22-01(TEMPAH MAKMAL)
·        LAM-PT22-02(PINJAM ALAT/RADAS)
·        LAM-PT22-03(LAPORAN PENYENGGARAAN ALAT)
·        LAM-PT22-04(ALAT DIBAIKI LUAR IPSMB)
·        LAM-PT22-05(ALAT TIDAK BOLEH GUNA)
·        LAM-PT22-06(SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PERKHIDMATAN DI MAKMAL)
·        KEW-PA2(HARTA MODAL)
·        KEW-PA3(INVENTORI)
·        KAD PETAK J300(BARANG PAKAI HABIS)
20.Membantu pensyarah mengendalikan kelas P & P dan amali.
21.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah kan oleh pengarah dari masa kesemasa.
Catatan:
Senarai tugas harian ini tidak tertakluk pada hari persekolahan sahaja kerana pada hari cuti persekolahan makmal masih digunakan untuk P & P dan amali oleh pelajar KDC , KDP 14 MINGGU,OUM,KPKI,CONVERSIONSkop Penilaian Makmal Inovasi:
pengurusan makmal:
 • buku stok,fail2 lam-pt-22,fail hartamodal,fail inventori dll
fizikal makmal:
 • susunan alatradas/bahan kimia
 • label alatan
 • kebersihan dan keceriaan dalam makmal
 • kebersihan dan keceriaan dalam stor bahan
 • keceriaan sekitar makmal
 • aturan sudut2 khas
 • keseluruhan bahagian makmal berfungsi
 • penglibatan keseluruhan makmal
Sudut dan unsur pameran:
 • papan kenyataan/pengisian
 • hasil kerja pelajar/buku skrap
 • model/gambar/poster
 • akuarium/bahan awet
 • carta pencapaian subjek sains
 • album aktiviti dll
 • carta aliran kerja kakitgn makmal
Penyelenggaraan alatan/bahan:
 • keselamatan penyimpanan
 • penyelarasan susunatur dgn buku stok
 • penjagaan dan pemulihan
 • tanda/label tpt simpanan
 • radas dan bahan mencukupi
 • rekod pelupusan alat/bahan
keselamatan makmal:
 • peti first aid
 • alat pemadam api
 • rekod kemalangan
 • plan laluan kecemasan
 • rekod latihan kebakaran
 • peraturan keselamatan makmal
 • sistem pengudaraan makmal
 • penggunaan alatan keselamatan diri
Ciri2 istimewa:
 • perpustakaan/sudut bacaan jab.sains
 • taman sains
 • galeri sains
 • penggunaan it di makmal sains
 • projek2 khas
 • motivasi kakitangan makmal
 • impak budaya sains(kuiz,drama,puisi,inovasi sains dll)
 • lain2 hal yg difikirkan sesuai oleh panel penilai.